destinácia / váha  0-2 kg  2-5 kg  5-10 kg 10-20 kg
  Zóna A (7-10 dní) 7 € 10 € 10 € 15 €
  Zóna B (10-14 dní) 10 € 15 € 15 € 20 €
  Zóna C (10-14 dní) 15 € 20 € 25 € 30 €
  Zóna D (12-18 dní) 15 € 25 € 40 € 80 €
  Zóna E (14-21 dní) 25 € 45 € 80 € 150 €

 
Poštová cenová zóna A (7-10 dní)
Estónsko, Lotýšsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Ukrajina, Moldavsko, Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgistan, Kazachstan

Poštová cenová zóna B (10-14 dní)
Taliansko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Dánsko, Litva

Poštová cenová zóna C (10-14 dní)
Fínsko, Švédsko, Írsko, Luxembursko, Švajčiarsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko 

Poštová cenová zóna D (12-18 dní)
iné európske krajiny (neuvedené v zónach A, B, C)

Poštová cenová zóna E (14-21 dní)
mimo európske krajiny (neuvedené v zónach A, B, C, D)